dd/mm/yyyy

Sơn La: Nhà máy gạch tuynel ở Xum Côn không nằm trong quy hoạch

Sơn La: Nhà máy gạch tuynel ở Xum Côn không nằm trong quy hoạch
Theo quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thì không quy hoạch nhà máy gạch tuynel ở bản Xum Côn (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trang Trại Việt, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, cho biết: Theo quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 3312/QD-UBND ngày 27/12/2017, trên địa bàn huyện Sông Mã đã quy hoạch 2 nhà máy gạch tuynel và đã được đầu tư, chứ không quy hoạch nhà máy gạch tuynel tại bản Xum Côn, xã Nà Nghịu.

Sơn La: Không quy hoạch nhà máy gạch tuynel ở Xum Côn - Ảnh 1.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì nhà máy gạch tuynel tại bản Xum Côn, xã Nà Nghịu không được quy hoạch.

"Khi Công ty Cổ phần VLXD Sông Mã xin đề xuất đầu tư dự án Nhà máy gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản tham gia ý kiến. Quan điểm của Sở là không nhất trí việc đầu tư dự án nhà máy gạch nung tại bản Xum Côn" – lãnh đạo Sở Xây dựng Sơn La nhấn mạnh.

Cụ thể, ngày 23/10/2018, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1842/SXD-KT và VLXD về việc đề xuất đầu tư dự án Nhà máy Gốm và Sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã, gửi Công ty Cổ phần VLXD Sông Mã. Văn bản nêu rõ: Việc đề xuất đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch tuynel công nghệ cao cho nhà máy gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại bản Xum Côn của Công ty Cổ phần VLXD Sông Mã là không phù hợp với các quy hoạch của tỉnh, không đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét.

Sơn La: Không quy hoạch nhà máy gạch tuynel ở Xum Côn - Ảnh 2.

Trong văn bản mà Sở Xây dựng gửi Công ty Cổ phần VLXD Sông Mã, cũng đã nêu rõ: Việc đề xuất đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch tuynel công nghệ cao cho nhà máy gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao tại bản Xum Côn của Công ty Cổ phần VLXD Sông Mã không đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét.

Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 9/1/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017, chỉ rõ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi cấp phép các dự án đầu tư sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng theo quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung…

Sơn La: Không quy hoạch nhà máy gạch tuynel ở Xum Côn - Ảnh 4.

Mặc dù có nhiều dấu hiệu sai phạm nhưng đến nay Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD vẫn ngang nhiên hoạt động.

Như Báo điện tử Trang Trại Việt điện tử đã phản ánh: Theo báo cáo kết quả thẩm định công nghệ dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã, ngày 11/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La: Công nghệ đã đầu tư của dự án là công nghệ lò tuynel trần phẳng, sản xuất gạch đất sét nung từ nguyên liệu đất sét đồi cộng với tro bay và than qua lửa. Công nghệ của dự án thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, phải được thẩm định trước khi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm cấp chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư cho dự án, Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được văn bản xin ý kiến về công nghệ của dự án.

Trong khi đó, tại báo cáo kết quả thẩm định đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cũng đã chỉ rõ: Sản phẩm của dự án thuộc đối tượng vật liệu không nung (gạch khác được sản xuất từ chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, gạch silicat).

Như vậy, có thể nói, việc lắp đặt dây chuyền công nghệ lò tuynel trần phẳng sản xuất gạch đất sét nung của Công ty CP VLXD Sông Mã có dấu hiệu làm trái với quyết định chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh Sơn La.

Trang Trại Việt Online sẽ tiếp tục thông tin.

PV Tây Bắc