dd/mm/yyyy

Sắc Ngọc Khang

Vì sao Sắc Ngọc Khang, Viên uống Hoa Thiên bị thu hồi, dừng sản xuất?

Ngay sau khi Dân Việt thông tin các sản phẩm Sắc Ngọc Khang, Viên uống Hoa Thiên, ... bị thu hồi (sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú), Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã ban hành quyết định mới "đính chính" và thu hồi hiệu lực của các quyết định trước đó?!


Vì sao Sắc Ngọc Khang, Viên uống Hoa Thiên bị thu hồi, dừng sản xuất?

Ngay sau khi Dân Việt thông tin các sản phẩm Sắc Ngọc Khang, Viên uống Hoa Thiên, ... bị thu hồi (sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú), Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã ban hành quyết định mới "đính chính" và thu hồi hiệu lực của các quyết định trước đó?!


Thu hồi, dừng lưu thông Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sắc Ngọc Khang

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có hàng loạt các quyết định dừng lưu hành và yêu cầu thu hồi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó có sản phẩm Sắc Ngọc Khang, Viên uống Hoa Thiên của Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú.


Thu hồi, dừng lưu thông Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sắc Ngọc Khang

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có hàng loạt các quyết định dừng lưu hành và yêu cầu thu hồi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó có sản phẩm Sắc Ngọc Khang, Viên uống Hoa Thiên của Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú.