Phù Yên nỗ lực thêm 3 xã về đích nông thôn mới

Tính đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã có 2/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền huyện đang nỗ lực phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Huy Bắc, Mường Cơi và Quang Huy, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 5 xã.

Phù Yên là huyện nằm cách thành phố Sơn La 135 km, với diện tích trên 123.400 ha gồm 27 xã, thị trấn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và người dân, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực. Để có được kết quả đó, những năm qua, huyện đã đề ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, tạo thành phong trào lan tỏa rộng khắp.

 Phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phù Yên.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, cho biết: Căn cứ vào thực tế địa phương huyện đã phát động phong trào “Phù Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... làm lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM của huyện. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn luôn được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các bộ, đảng viên và nhân dân, nhiệt tình ủng hộ tham gia góp công, góp sức, tiền của, xây dựng bộ mật NTM quê nhà ngày càng khởi sắc.

Năm 2019, Phù Yên phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM. Theo đó để hoàn thành mục tiêu này, huyện đang nỗ lực tập trung các nguồn lực xây dựng, củng cố, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và chưa đạt ở 3 xã Huy Bắc, Mường Cơi, Quang Huy. Đặc biệt là tăng cường hướng về cơ sở với khẩu hiệu “ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM” cùng với chính quyền địa phương và người dân, giúp người dân sửa sang nhà cửa, xây dựng công trình vệ sinh; tu sửa đường giao thông; khơi thông cầu cống, mương phai; Xây dựng vườn mẫu, duy tu sửa chữa đường giao thông, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Vào thứ 7 hàng tuần, toàn thể cá bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện lập thành 3 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách một xã cùng người dân xây dựng NTM.

Từ phong trào xây dựng NTM nhiều đoạn đường bê tông vào ngõ, bản đã được xây dựng kiên cố.

Thời gian qua, huyện cũng đã chỉ đạo các cơ sở huy động nhân dân tham gia góp công, góp sức làm các tuyến đường giao thông nội bản. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 154 tuyến, tổng chiều dài trên 21 km trải dài khắp các bản xóm, với tổng kinh phí trên 20 tỷ, trong đó nhân dân đóng góp trên 15 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong phong trào xây dựng NTM của huyện là nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Căn cứ vào tiềm năng thế mạnh từng địa phương vận động nhân dân phát triển trồng cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc ở xã vùng cao Mường Cơi. Còn đối với xã vùng thấp như Huy Bắc, Quang Huy vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh trồng lúa, cải tiến giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng sất, chất lượng sản phẩm.

 Nhiều trụ sở UBND xã được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Với cách làm đó đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 19,98 %. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân các dân tộc trên địa bàn. Toàn huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM, năm 2019 Phù Yên đặt ra mục tiêu tăng thêm 3 xã về đích NTM là xã Huy Bắc, Mường Cơi, Quang Huy.

Theo ông Nguyên, tính đến nay, 3/3 xã cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí NTM, trong đó xã Mường Cơi đã đạt 18/19 tiêu chí với 48/49 chỉ tiêu; xã Quang Huy đã đạt 17/19 tiêu chí và 47/49 chỉ tiêu. Còn xã Huy Bắc đã đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các xã đang gấp rút tập trung các nguồn lực, huy động sức dân hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại, phấn đấu đến hết năm 2019 các xã về đích NTM như kế hoạch đề ra. 

Ngọc Mai