dd/mm/yyyy

Phát hiện kho thóc cổ 4.000 năm tuổi vô cùng quý hiếm

Kho thóc cổ 4.000 năm tuổi là tàn tích của nền văn minh Long Sơn, tồn tại ở khu vực ven sông Hoàng Hà cuối thời Đồ Đá mới.

phat-hien-kho-thoc-quy

(VnExpress)