Nuôi bò nhốt chuồng

Mộc Châu hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất

Trong nhiều năm qua, cùng với vận động hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân (HND) huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La còn làm tốt cồng tác cầu nối.