NTM Quảng Nam: Đại Hiệp phấn đấu thành xã nông thôn mới nâng cao cuối năm 2019

Xã Đại Hiệp (Đại Lộc – Quảng Nam) được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014. Kể từ đó đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã Đại Hiệp đang quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019.

Nông thôn đón gió mới

Ông Đỗ Thanh Cảng – Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, toàn xã có 7 thôn gồm 2.620 hộ, 8.660 nhân khẩu, 6.501 lao động, hơn 30 % hộ dân sống bằng nghề nông. Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng cơ sở và các thiết chế văn hóa của xã còn nhiều hạn chế. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân xã Đại Hiệp đã quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đem lại sự thay đổi mạnh mẽ cho bộ mặt nông thôn của xã Đại Hiệp.

Phát huy dân chủ, vai trò là chủ thể của người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và nhân dân là người được hưởng thụ”. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM đã xác định phải lấy dân làm gốc nhằm huy động sức người, sức của trong nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu, chương trình quốc gia về xây dựng NTM.

 Làng xóm ngày càng văn minh, sạch đẹp.

The ông Cảng, Đại Hiệp đạt chuẩn xã NTM là sự khởi đầu tốt đẹp, mở ra chặng đường mới trong quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hướng đến mục tiêu có một nền sản xuất phát triển, nhân dân có đời sống sung túc, làng xóm văn minh, sạch đẹp, quản lý xã hội dân chủ.

Đạt được kết quả như ngày hôm nay, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nhằm thống nhất các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trong xây dựng NTM của xã; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, để mỗi người dân hiểu rõ về vị trí, vai trò quyền làm của nhân dân trong xây dựng NTM bằng các việc làm cụ thể.

Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, khang trang. Nhất là giao thông và trường học.

Từ sự lãnh đạo của Đảng ủy, tổ chức thực hiện có hiệu quả của UBND và sự tham gia của tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xã Đại Hiệp trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM, năm 2014 xã Đại Hiệp được tỉnh Quảng Nam công nhận là xã NTM. Việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đem lại sự thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn của xã.

Chú trọng phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập

Theo ông Cảng, hiện nay trên địa bàn Đại Hiệp có hơn 40 doanh nghiệp đã và đang hoạt động khá hiệu quả như: Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng, HTX Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp, Công ty may DHF Đại Hiệp… hàng năm giải quyết hàng nghìn lao động cho địa phương, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Xã có trên trên 600 hộ hoạt động trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, đã giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động phi nông nghiệp và tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình.

Hiện nay ở xã Đại Hiệp có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất gạch tuynen và giải quyết hàng trăm lao động tại địa phương.

Có thể dễ dàng nhận thấy bức tranh nông thôn ở Đại Hiệp ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 3,17%, thì đến cuối năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt đạt 35,5 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo.

Đại Hiệp phấn đấu cán đích xã NTM nâng cao năm 2019.

Đến cuối năm 2018, Đại Hiệp đã đạt 6 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Thu nhập, hộ nghèo, phát triển kinh tế nông thôn, cảnh quan môi trường, trường học, an ninh trật tự. Còn 6 tiêu chí Đại Hiệp đã và đang triển khai thực hiện, nhằm đưa Đại Hiệp cán đích xã NTM nâng cao cuối năm 2019.

“Xây dựng NTM ở Đại Hiệp đã thực sự làm cho bộ mặt của xã thay đổi toàn diện, bộ mặt nông thôn văn minh – hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đó là nền tảng để Đại Hiệp tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng NTM và là tiền đề để Đại Hiệp bứt phá xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao cuối năm 2019 và trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2020”. - Ông Cảng cho hay.

H.Trần – Đ.Nghĩa