Mai Sơn phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(TTV Online) Là huyện đứng đầu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh Sơn La với 4 xã (Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Mường Bon), năm 2019, huyện Mai Sơn phấn đấu thêm 2 xã (Cò Nòi, Chiềng Sung) cán đích NTM.

Bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, đến nay xã Cò Nòi và xã Chiềng Sung đều đã cán đích 16/19 tiêu chí. Trong đó, 3 tiêu chí chưa đạt của xã Cò Nòi là văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng, an ninh; của xã Chiềng Sung là giao thông, nhà ở dân cư, văn hóa.

Ngay từ đầu năm 2019, huyện Mai Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình xây dựng NTM; thực hiện kế hoạch "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" năm 2019; hướng dẫn 2 xã: Cò Nòi, Chiềng Sung tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM năm 2019 và xây dựng xã Chiềng Ban đạt chuẩn tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2019 – 2020.

 Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Mai Sơn đã xóa được 8 nhà tạm, nhà dột nát ở xã Cò Nòi với kinh phí hỗ trợ là 160 triệu đồng.

Cụ thể, trong 6 tháng năm 2019, Huyện đoàn Mai Sơn đã tổ chức hỗ trợ xóa nhà tạm cho 1 hộ ở bản Nong Te, xã Cò Nòi với tổng trị giá 20 triệu đồng; xây dựng một công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng” chào mừng Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5 tại bản Nhạp, xã Cò Nòi với tổng trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ giúp đỡ xây dựng 70 nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Cò Nòi với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn hướng dẫn các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM ở cơ sở; hỗ trợ xóa 1 nhà tạm tại xã Chiềng Sung với số tiền 16,8 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện Mai Sơn phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức trao 2 nhà “Mái ấm Hội Nông dân” cho 2 hộ hội viên nông dân nghèo tại bản Cà Nam, xã Chiềng Sung, với tổng số tiền 30 triệu đồng.

 Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Mai Sơn tiếp tục chỉ đạo 2 xã Cò Nòi, Chiềng Sung chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực có hiệu quả, gắn với triển khai kế hoạch "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới".

Bên cạnh đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo nguồn vốn sự nghiệp NTM, Chương trình 135; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục được huyện Mai Sơn quan tâm đầu tư để sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt của xã Cò Nòi và xã Chiềng Sung.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2019, huyện Mai Sơn tiếp tục đôn đốc 2 xã (Cò Nòi, Chiềng Sung) tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” năm 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy. Nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các Tổ công tác của huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo, UBND 2 xã tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Đồng thời, tăng cường, kiểm tra các xã trong công tác chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng các tiêu chí tại các bản, các hộ gia đình; kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy tiến độ thực hiện chương tình.

Tuệ Linh

Ý kiến độc giả