Nông dân Đồng Tháp Mười ngâm mình trong nước gặt lúa chạy lũ

Năm nay lũ về sớm, bất ngờ làm hàng nghìn héc ta lúa ở Đồng Tháp Mười (Long An) bị ngập nặng, thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.Bà con phải hối hả đi gặt lúa còn sót lại.

Hoàng Nam (vnexpress)