Người trồng lúa

Nông dân bảo vệ lúa bằng thiết bị bay

Tự động hóa việc phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng công nghệ số với thiết bị bay không chỉ giúp việc sản xuất nhẹ nhàng, tiết kiệm, đảm bảo năng suất mà quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe chính người trồng lúa cũng như môi trường.


Chuyển cấy máy, người trồng lúa tăng lợi nhuận

Thực hiện cấy lúa bằng máy, các mô hình triển khai ở 7 tỉnh ĐBSCL đã giảm tới 70% lượng giống gieo sạ, giảm sử dụng phân bón, thuốc BVTV, lúa sinh trưởng tốt, đặc biệt là lợi nhuận cao hơn so với gieo sạ khoảng 4,5 triệu đồng/ha.


Đất nông nghiệp ... teo tóp dần

TP.HCM cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; có chính sách, biện pháp phù hợp giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập để người trồng lúa yên tâm sản xuất.


Hạt gạo Việt thấm đẫm mồ hôi trên cánh đồng nắng cháy

Không biết bao nhiêu giọt mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng của người nông dân đã rơi trên cánh đồng nắng cháy, để làm ra những hạt gạo trắng tinh.


Phải nâng sức cạnh tranh bằng thương hiệu quốc gia cho gạo Việt

Doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gạo phải nâng cao được sức cạnh tranh, đặc biệt là tập trung triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam.


Lúa gạo vẫn manh mún từ đồng ruộng

Nhiều năm qua nhưng ngành lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập do sản xuất còn manh mún.


Lúa gạo Việt: Chật vật trên đồng làng, chông chênh nơi biển lớn

Kỳ tích ấy sẽ đi vào lịch sử và lúa gạo Việt chỉ được nhắc tới với nội hàm của “một thời vang bóng” nếu những khó khăn nội tại không giải quyết được.