dd/mm/yyyy

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo Hội

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo Hội
Để hoạt động của tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cán bộ, lãnh đạo Hội các cấp. Qua đó đã tạo được niềm tin tưởng rất lớn của hội viên nông dân đối với Hội.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội. Hội Nông dân tỉnh Sơn La luôn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Hội Nông dân nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo công tác Hội  - Ảnh 1.

Qua các cuộc hội nghị và cuộc họp, Hội Nông dân Sơn La luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên.

 Hội Nông dân tỉnh Sơn La luôn chỉ đạo các cấp Hội tập trung hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và hành động. Đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân, làm tốt công tác tham mưu, phản biện xã hội của tổ chức Hội. Hội chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc; thường xuyên đổi mới phong cách làm việc của cán bộ Hội theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân.

Hội Nông dân nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo công tác Hội  - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo sát sao trong triển khai nghị quyết và nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho hay: Để công tác Hội hoạt động hiệu quả, chúng tôi chỉ đạo các cấp Hội nông dân tham gia thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tham gia xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giám sát các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi ở địa phương. Cụ thể hóa và ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hội viên vay vốn (nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, Ngân hành chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT) để phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia vào các chương trình dự án trọng điểm của Hội.

Trong các hội nghị và cuộc họp, chúng tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ, chuyên viên trong tổ chức Hội. Tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho hội viên, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; hỗ trợ về cơ sở, vật chất, kinh phí để hội nông dân hoạt động có hiệu quả.

Hội Nông dân nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo công tác Hội  - Ảnh 3.

Nhờ sự quan tâm và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo Hội, các hội viên tại cơ sở luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế.

Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh có 210 cán bộ hội tham gia cấp ủy các cấp, trong đó có 1 đồng chí là UVBCH Đảng bộ tỉnh, 11 đồng chí là UVBCH đảng bộ huyện, thành phố, 198 đồng chí là UVBCH đảng bộ xã, phường, thị trấn. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 161 cán bộ hội trúng cử, trong đó cấp tỉnh 1 đồng chí, cấp huyện, thành phố 10 đồng chí, cấp xã, phường, thị trấn 150 đồng chí.

Hội Nông dân nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo công tác Hội  - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc.

Cứ định kỳ 6 tháng, 1 năm cấp ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, đoàn thể phân công đồng chí thường trực cấp ủy tham dự hội nghị để nghe báo cáo và cho ý kiến định hướng hoạt động của Hội. Hội Nông dân các cấp tích cực tham mưu giúp cấp uỷ bám sát nội dung nghị quyết để đề ra các chủ trương, kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hằng năm, thông qua hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân, các cấp hội đều đã lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU.  

Hội Nông dân nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo công tác Hội  - Ảnh 5.

Trao đổi với PV Trang Trại Việt online, ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, nhận định: "Muốn tổ chức Hội phát triển bền vững, là chỗ dựa vững chắc cho hội viên nông dân, các cấp lãnh đạo Hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và gần gũi với nông dân".

Theo ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La: "Hàng năm, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho tỉnh lựa chọn 5 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình "Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Hội đã tín chấp 31.575 tấn phân bón, 1.205 tấn thức ăn chăn nuôi, 347 tấn thuốc BVTV, 1.512 tấn giống và 611 máy nông nghiệp theo hình thức trả chậm, chất lượng đảm bảo cho hội viên nông dân. Trong phong trào thi đua sản xuất, Hội đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, mỗi cơ sở hội có trên 60% hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp".

Hà Hoàng