dd/mm/yyyy

Nậm Pồ: Thực hiện quy chủ, giao đất, giao rừng cho người dân

Trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cùng toàn thể nhân dân mà công tác công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên được đẩy mạnh; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đến cộng đồng thôn, bản. Tỷ lệ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay, toàn huyện có 60.220,1ha đất lâm nghiệp có rừng, độ che phủ rừng toàn huyện đạt 40,3%.

Ðể công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hiệu quả, UBND huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn mới về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung Thông tư 22 ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Thông tư 04/2018/TT-BTC ngày 17/1/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NÐ-CP và Nghị định 147/2016/NÐ-CP của Chính phủ. Ðồng thời, thực hiện khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên, trồng cây phân tán; rà soát, cắm biển báo khu vực chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện... Qua tuyên truyền, phổ biến giúp các cộng đồng dân cư, người dân nắm được các bước, quy trình thực hiện từ nghiệm thu diện tích rừng đến khi chi trả tiền và quản lý, sử dụng tiền đã được chi trả.

Cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nậm Pồ cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành giao đất, giao rừng tại thực địa cho các thôn bản
Cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nậm Pồ cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành giao đất, giao rừng tại thực địa cho các thôn bản

Trao đổi với ông Hà Công Nghiệp, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện chúng tôi được biết: Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đến nay huyện đã giao khoán tổng diện tích trên 49 nghìn héc ta rừng, cho 129 chủ rừng (trong đó, 101 chủ rừng là cộng đồng, 26 hộ gia đình và 2 tổ chức). Từ năm 2015 đến nay, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của huyện đạt trên 130 tỷ đồng; riêng năm 2017, toàn huyện đã chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 129 chủ rừng với số tiền trên 24 tỷ đồng. Hiện đã rà soát, nghiệm thu diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của 15/15 xã trên địa bàn huyện.

Ðối với các xã đã mở được tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chuyển tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng năm 2018, còn các xã chưa mở được tài khoản, các cơ quan chức năng huyện huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc theo Công văn số 45/QLBVR-BÐH ngày 22/2/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Từ việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp người dân tăng thu nhập từ rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, người dân không những tự ý thức được trách nhiệm gìn giữ nguồn tài nguyên rừng mà còn tích cực tham gia nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ thêm diện tích rừng, trồng rừng; đồng thời, trồng các loại cây lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập từ nghề rừng…

Để bảo vệ rừng tốt, lực lượng kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với các chủ rừng, tuần tra bảo vệ rừng
Để bảo vệ rừng tốt, lực lượng kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với các chủ rừng, tuần tra bảo vệ rừng

Để quản lý bảo vệ rừng, tránh tình trạng phá rừng làm nương, Phòng Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc, quy chủ diện tích rừng của từng thôn bản theo Kế hoạch 388 của UBND tỉnh Điện Biên. Sau khi quy chủ, đã tiến hành bàn giao diện tích rừng đến từng chủ rừng, có ranh giới, tránh việc xâm canh, xâm cư. Theo ông Hà Công Nghiệp, việc thực hiện quy chủ đối với diện tích rừng của từng thôn, bản là vấn đề rất khó. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay toàn bộ diện tích rừng của Nậm Pồ đã được quy chủ, giao đến từng cộng đồng dân cư

 

Thanh Phong