dd/mm/yyyy

Lún mặt đường

Vì sao tỉnh Cà Mau đề xuất táo bạo đưa nước mặn vào vùng ngọt?

Để xử lý tình huống trước mắt, tỉnh Cà Mau đề xuất mở cống đưa một lượng nước mặn phù hợp vào vùng ngọt hóa để tạo phản áp lên bờ kênh, hạn chế sụt lún, sạt lở.