dd/mm/yyyy

“Làn gió mới” ở Tuần Giáo

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã tạo “làn gió mới” cho diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên), cuộc sống của nhân dân đang từng bước no ấm.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Tuần Giáo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của huyện trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

 Sau 9 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở Tuần Giáo đã chuyển mình rõ rệt.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Tuần Giáo đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã, bản, thành lập Văn phòng điều phối NTM huyện và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

Trao đổi với bà Phạm Thị Tuyên - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuần Giáo, được biết: Giai đoạn đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Khi nhận thức được nâng lên, tạo được sự đồng thuận từ trong dân, việc thực hiện các tiêu chí NTM sẽ thuận tiện hơn.

 Tuần Giáo hình thành những cánh đồng mẫu lớn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực ở nông thôn.

Đến nay, huyện Tuần Giáo đã tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền tại các xã, bản; tổ chức các hội thi tìm hiểu về xây dựng NTM với 1.047 lượt người tham gia; cấp phát 18 pano về bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM cho 18 xã; những gương người tốt việc tốt, các đơn vị cơ sở có cách làm hay, sáng tạo được nêu gương, nhân rộng.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã có trên 50 hộ gia đình, cá nhân tham gia ủng hộ hiến trên 2 ha đất và khoảng 2.500 ngày công để xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa… Điển hình như: Bà Lò Thị Piếng, bản Mó (Quài Tở) hiến trên 1.000 m2 đất; bà Lường Thị Bình, bản Sái Ngoài (Quài Cang) hiến 800 m2…

 Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, thúc đẩy các hoạt động giao thương hàng hóa, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016 – 2019 đạt 4.117,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp Chương trình đạt 175,2 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 147,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 28 tỷ đồng); ngân sách địa phương 338 tỷ đồng; vốn lồng ghép 408,5 tỷ đồng; vốn tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn 3.177,8 tỷ đồng, vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư 17,7 tỷ đồng.

Để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuần Giáo đã chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 16/18 xã có đường ô tô đi lại đến trung tâm xã. Đường trục bản được cứng hóa, giải cấp phối đạt 71,2%, đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa đạt 44,2%, tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 50%.

 Nhiều tuyến kênh mương được xây dựng giúp bà con đảm bảo tưới tiêu cho đồng ruộng.

Toàn huyện có 47 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã được sử dụng điện lưới quốc gia; mạng lưới y tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn được quan tâm, 98% dân số tham gia BHYT, 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế…

Về phát triển sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện nhà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đã triển khai trồng cây ăn quả (bưởi, xoài, lê…) theo hướng liên kết chuỗi.

Huyện Tuần Giáo đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, Tuần Giáo đã thu hút được 6 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực “tam nông” như: Công ty Cổ phần cao su Điện Biên, Công ty CP MaccaDamia Điện Biên, Công ty CP chăn nuôi UVA Điện Biên; Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương, Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hạnh, Công ty TNHH Nafoods Tây Bắc…

 Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo đạt 80%.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật của Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã giúp nhiều hộ gia đình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

Đánh giá sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện, bà Tuyên cho biết: Chương trình xây dựng NTM đã thực sự đem lại “làn gió mới” cho bộ mặt nông thôn. Sự chuyển biến rõ nét nhất là thay đổi về cơ sở hạ tầng nông thôn, như: Giao thông, trường học, trạm y tế, điện, nhà văn hóa; nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa được hình thành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con ở khu vực nông thôn.

Tuệ Linh - Vinh duy