dd/mm/yyyy

"Kỹ sư" nông dân sáng chế máy bóc vỏ lụa hạt bắp 5 phút/10kg

Trong 5 phút máy có thể bóc vỏ lụa và làm sạch 10 kg hạt bắp, sản phẩm do ông Thái Văn Âu ở huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận sáng chế.

Tư Huynh - Thuỳ Ngân (vnexpress)