Huyện văn chấn

Ghép cải tạo cho nhãn nhanh ra quả

Mắt ghép phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương nên sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, các mắt ghép đều lấy ở cây mẹ đạt độ tuổi thuần thục nên chỉ khoảng một năm đã ra hoa.


Khởi nghiệp trên đất bạc màu vẫn xây được nhà, mua ô tô nhờ trồng cam

Đến Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn (Yên Bái), nhắc đến gia đình anh Phạm Văn Đường ai cũng biết. Nhờ trồng cam, gia đình anh Đường đã xây được ngôi nhà, mua ô tô hơn 1 tỉ đồng.