Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

“Làm đến đâu chắc đến đó“ - với phương châm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn thị xã . Hương Thủy đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo bức tranh tươi sáng toàn diện.

Những kết quả vượt bậc

Trong 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thị xã Hương Thủy đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn 7/7 xã, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và dân sinh. Cụ thể, đầu tư xây dựng mới 287.860m đường giao thông nông thôn, tổng số vốn đầu tư gần 172 tỷ đồng (trong đó, vốn Trung ương 16,5 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép); nạo vét 247 công trình thủy lợi; đầu tư 7 trạm bơm tại; xây dựng hoàn thành 6 trụ sở xã, 13 trường đạt chuẩn Quốc gia, 5 trung tâm văn hóa thể thao xã. Đường trục xã và liên xã đã được bê-tông hóa 45,8km, đạt 100%; tỷ lệ đường trục ấp đã bê-tông hóa đạt 85,9%; tỷ lệ đường ngõ, xóm đã bê-tông hóa đạt 49,5%.

Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: Nuôi tôm siêu thâm canh, dưa hấu VietGAP, rau màu VietGAP, lúa - tôm VietGAP; mô hình gắn nông nghiệp với phát triển du lịch vườn… Giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn trên địa bàn thị xã năm 2018 đạt 41,8 triệu đồng/người/năm, tăng 3 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,29% năm 2011 xuống còn 2,3% năm 2018.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM từ năm 2011 - 2018 là gần 996 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 376 tỷ đồng, vận động doanh nghiệp hơn 117 tỷ đồng.

Giữ vững và nâng chất NTM

Các địa phương sớm về đích NTM, một trong những bài học kinh nghiệm đượt đúc rút là phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là vai trò của các đoàn thể, tạo đồng thuận và sự chung sức của nhân dân trong xây dựng NTM. Nhờ đó, chất lượng NTM bền vững và nâng cao.

Đến nay, TP. Hương Thủy có 6/7 xã đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, thị xã phấn đấu hoàn thành xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn, tiến đến hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các ban, ngành, đoàn thể phải biết kết hợp vừa xây dựng, vừa nâng chất. Chính nhờ cách làm này mà chất lượng NTM của các xã trên địa bàn thị xã ngày càng được nâng lên.

nongthonmoithuathienhue.vn