Độc đáo máy gặt lúa bắt hàng trăm con chuột ở Đồng Tháp Mười

Mùa thu hoạch lúa, người dân ở Long An theo máy gặt đuổi chuột đồng vào đuôi dớn (ngư cụ đặt cá), bắt hàng trăm con, khoảng 5-7 kg mỗi ngày.

(vnexpress)