dd/mm/yyyy

Công tác quản lý bảo vệ rừng

Vân Hồ chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô

Nhờ có sự nhập cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là vào mùa hanh khô, những cánh rừng ở huyện nghèo Vân Hồ (Sơn La) ngày càng phát triển xanh tốt, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn.


Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng

Nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong năm 2019 lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Nhờ đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và khai thác lâm sản được thực hiện tốt từ cơ sở, vai trò trách nhiệm của chủ rừng được nâng cao.