Công nghệ làm sạch

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thị sát công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

Cùng với việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ của Nhật Bản, TP Hà Nội cũng đang đồng thời thử nghiệm làm sạch con sông này bằng công nghệ của châu Âu.