dd/mm/yyyy

Chậu inox

Đổi smartphone cũ lấy chậu inox ở nông thôn Trung Quốc

Điện thoại cũ, hỏng được mua bán tràn lan ở các cửa hàng phế liệu Trung Quốc tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng.