Bảo vệ nghiêm ngặt rừng gỗ trắc hơn 1.200 cây trên trăm tuổi trước sự “nhòm ngó” của lâm tặc

Hơn 1.200 cây gỗ trắc trăm năm tuổi cùng các loại gỗ quý hiếm khác tại rừng đặc dụng Đăk Uy (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đang được bảo vệ nghiêm ngặt trược sự “nhòm ngó” của lâm tặc.

Tháng 6/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt dự án xây hàng rào và các công trình bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Đăk Uy nơi có 1.200 cây gỗ trắc hàng trăm năm tuổi. Công trình này được xây dựng hơn 25 tỷ đồng do Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư.

Những cây gỗ trắc đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Những cây gỗ trắc đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Rừng đặc dụng Đăk Uy có diện tích khoảng 546 ha, nằm trên địa bàn hai xã Đắk Ma và Đắk Bring. Ngoài 1.200 cây gỗ trắc hơn một trăm năm tuổi, rừng đặc dụng Đăk Uy có nhiều loại gỗ quý sống hỗn giao như: cẩm lai, giáng hương. Chính vì vậy việc bảo vệ khu rừng quý hiếm này đang được tỉnh Kon Tum ưu tiên hàng đầu.

Rừng cây gỗ trắc được đánh dấu để dễ kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ.
Rừng cây gỗ trắc được đánh dấu để dễ kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ.
Rừng cây gỗ trắc được lập hàng rào bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Rừng cây gỗ trắc được lập hàng rào bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Khu vực nghiêm cấm mọi đối tượng ra vào rừng rừng gỗ trắc.
Khu vực nghiêm cấm mọi đối tượng ra vào rừng rừng gỗ trắc.
Ngoài những cây trắc tự nhiên, Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy đang nhân giống thêm hàng ngàn cây trắc để bảo tồn vào phát triển loại cây quý hiếm này.
Ngoài những cây trắc tự nhiên, Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy đang nhân giống thêm hàng ngàn cây trắc để bảo tồn vào phát triển loại cây quý hiếm này.
Những cây gỗ trắc được bọc tôn và thắp đèn bảo vệ.
Những cây gỗ trắc được bọc tôn và thắp đèn bảo vệ.
Ban quản lý dựng lán trại trong rừng để bảo vệ các loại cây quý hiếm.
Ban quản lý dựng lán trại trong rừng để bảo vệ các loại cây quý hiếm.
Những cây gỗ trắc có đường kính lớn bất khả xâm phạm.
Những cây gỗ trắc có đường kính lớn bất khả xâm phạm.
Tuấn Anh (NNVN)