Asanzo của ông Phạm Văn Tam có những sai phạm gì?

Theo kết luận của Tổng cục Hải quan vừa công bố ngày 28/10, Asanzo của ông Phạm Văn Tam có dấu hiệu giả mạo xuất xứ, vi phạm bảo hộ nhãn hiệu công nghiệp, cáo buộc "lừa dối người tiêu dùng", sử dụng danh xưng "hàng Việt Nam chất lượng cao".

Asanzo có những sai phạm gì?