Agribnak sơn la

Agribank Sơn La thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Mục tiêu của Agribank Sơn La là hướng tới khách hàng. Vì vậy, ngay từ khi thành lập (1988) cho đến nay, Agribank Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng văn hóa giao tiếp.