dd/mm/yyyy

100% số xã của TP.Thanh Hóa sẽ trở thành xã NTM kiểu mẫu

Ngày 5/6, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi kiểm tra, làm việc với TP. Thanh Hóa về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nhiệp đạt hơn 80%

Theo báo cáo của UBND TP. Thanh Hóa, hiện thành phố có 17 xã xây dựng NTM. Về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Các mô hình sản xuất rau, củ, quả, hoa cây cảnh, các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn đang được đầu tư và nhân rộng.

Tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nhiệp đạt hơn 80%. Cơ cấu mùa vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, đưa các loại giống mới ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu rủi ro, thiên tai, dịch bệnh.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của TP. Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của TP. Thanh Hóa.

Lĩnh vực chăn nuôi chuyển mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại và trang trại; áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, phát triển chăn nuôi công nghiệp. Thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh, liên kết với người dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển dịch từ nuôi trồng thuỷ sản quảng canh sang nuôi thâm canh, bán thâm canh; chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang nuôi theo tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp với diện tích 300 ha tập trung. Các hình thức sản xuất ở nông thôn ngày càng đa dạng, trong đó, nòng cốt là HTX có bước chuyển về số lượng, chất lượng.

Công tác xây dựng NTM được thành phố được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến hết tháng 5/2019, đã có 10 xã được UBND tỉnh công nhận hoàn thành NTM, 7 xã còn lại đã được thẩm định, thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận. Năm 2019, thành phố phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM, 2 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu…

Phấn đấu 100% xã trở thành xã NTM kiểu mẫu

Theo ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thanh Hóa: Những năm qua, TP.Thanh Hóa đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời sống nhân dân được nâng lên. Thành phố là địa phương sản xuất nông nghiệp lớn, với quy mô hơn 7.000 ha, có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trần Đức Năng - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Đức Năng - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

“Về xây dựng NTM, thành phố tập trung lãnh đạo và hiện còn 7 xã đã thẩm định, sẽ hoàn xây dựng NTM trong năm 2019. Tuy nhiên, nông nghiệp của thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa có nhiều mô hình quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị, dẫn đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Vẫn còn diện tích đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang do quá trình đô thị hóa. Về xây dựng NTM, một số tiêu chí còn hạn chế, nhất là các tiêu chí về môi trường, giao thông, việc làm và thu nhập của người dân” - ông Quyền nhấn mạnh.

Ông Quyền cho rằng, những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân chủ yếu do lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM chưa hiệu quả; nhất là chưa quan tâm đầu tư thỏa đáng cho sản xuất nông nghiệp. Sự quan tâm của tỉnh, nhất là tham mưu của ngành nông nghiệp để có chỉ đạo định hướng cho phát triển nông nghiệp của thành phố còn hạn chế.

Ông Quyền đề nghị, về lâu dài thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp du lịch trải nghiệm…, để làm nền tảng thúc đẩy những ngành khác phát triển. Đồng thời, khẩn trương rà soát lại quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng NTM của các xã; trong đó, xác định rõ quy hoạch đô thị gắn với phát triển các ngành.

Ngoài ra, ông đề nghị TP.Thanh Hóa cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; 100% số xã phấn đấu sớm trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Mục tiêu năm 2019, thành phố hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Muốn vậy, thành phố phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh hoàn thành các thủ tục của các xã trong lộ trình công nhận NTM năm 2019. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị và làm việc với nhà đầu tư để xây dựng hệ thống nước sạch cho 2 xã Hoằng Đại và Hoằng Quang; hỗ trợ thành phố kinh phí để hoàn thiện tiêu chí môi trường.

Hữu Dụng