10 năm NTM, Phú Yên ngày càng văn minh, hiện đại

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) theo lộ trình từng năm, theo kế hoạch cụ thể ở từng xã. Nhờ đó, qua 10 năm thực hiện, tỉnh Phú Yên kết quả đạt được đáng ghi nhận.

Có 51/88 xã đạt chuẩn NTM

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Phú Yên cho biết, năm 2010, khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tỉnh Phú Yên đã nhanh cho thành lập BCĐ Chương trình ở các cấp từ tỉnh đến xã, nhờ đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể, có sự phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu một cách cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương đi khảo sát thực tế tại xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa). Trâm Trân
Đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương đi khảo sát thực tế tại xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa). Trâm Trân

Bên cạnh đó, công tác vận động, tuyên truyền được các cơ quan, hội đoàn thể, địa phương luôn quan tâm, đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả, sự đồng thuận và thống nhất cao trong cộng đồng dân cư vùng nông thôn, miền núi… Nhờ đó, quá trình xây dựng NTM đã đạt nhiều kết quả đáng kể.

Ông Hồ Văn Nhân – Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến nay toàn tỉnh Phú Yên đã có 51/88 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 57% và không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Có 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Tây Hòa, Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 28/6/2019); kế tiếp có 02 đơn vị cấp huyện (TP.Tuy Hòa và huyện Phú Hòa) đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề nghị xét, công nhận địa phương hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019…

Nhờ triển khai nông thôn mới mà các làng quê ở Phú Yên ngày càng văn minh, hiện đại. Lê Minh
Nhờ triển khai nông thôn mới mà các làng quê ở Phú Yên ngày càng văn minh, hiện đại. Lê Minh

Ông Nhân cho biết thêm, giai đoạn 2016 – 2018 và đến tháng 6/2019, nguồn lực đầu tư cho chương trình tăng lên đáng kể, tổng nguồn lực 18.077.834 triệu động (tăng 51,83% so với giai đoạn đầu 2010 – 2020), huy động vốn tín dụng tăng 58,9%, nguồn vốn huy động tăng mạnh 63,18%, nguồn ngân sách nhà nước đầu tư tăng 32,2%... Từ nguồn vốn này, tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đã tạo nên nhiều đổi thay đáng kể ở khu vực nông thôn..

“Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã ngày càng hoàn thiện, về quy hoạch hoàn thành 100% xã; giao thông đạt 84% xã, khối lượng tăng thêm trên 1.400km đường GTNT so với giai đoạn 2010 trở về trước; thủy lợi đạt 98% xã; điện đạt 100% xã; Trường học đạt 61%; cơ sở vật chất văn hóa đạt 80% xã; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt 92% xã; thu nhập bình quần đầu người khu vực nông thôn là 36 triệu đồng/ người/ năm 2018, 70% xã đạt tiêu chí thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn 7,1%, giảm 13,61% so với năm 2011, có 67% xã đạt tiêu chí hộ nghèo…” – ông Nhân chia sẻ.

Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân cơ bản được hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - sản xuất khu vực nông thôn, thu nhập của cư dân nông thôn ngày càng tăng, hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường... “Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu trong giai đoạn tới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn…” – ông Nhân nhấn mạnh.

Chú trọng NTM nâng cao

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Phú Yên, mặt dù đạt được nhiều kết quả, song quá trình xây dựng NTM vẫn còn những khó khăn và hạn chế. Nhất là mức đạt tiêu chí bình quân tại các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi còn thấp so với mức bình quân chung của toàn tỉnh. Phần lớn tiêu chí về cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch, chợ…cơ bản đã được quan tâm đầu tư nhiều, tỷ lệ đạt tăng lên đáng kể nhưng hàng năm cũng bị phá hỏng, xuống cấp nhiều, nhất là các xã bãi ngang ven biển, vùng bị ảnh hưởng trực tiếp thiên tai; Nguồn lực để đầu tư nhằm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn còn rất hạn chế. Do hạn chế về nguồn lực hỗ trợ ngân sách cho nên tỉnh Phú Yên tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã, huyện xây dựng NTM phải theo lộ trình, trọng tâm trọng điểm theo năm và giai đoạn...

“Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 57 xã, đạt tỷ lệ 65%. Bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã và bình quân các xã còn lại trên 10 tiêu chí. Có thêm ít nhất 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn...” – ông Nhân nhấn mạnh.

Phú Yên đã hình thành nhiều vùng sản xuất rau hiệu quả. Đức Tuấn
Phú Yên đã hình thành nhiều vùng sản xuất rau hiệu quả. Đức Tuấn

Theo ông Nhân, để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào xây dựng nông thôn mới. Phát huy sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng nông thôn mới để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Phú Yên sẽ tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, chú trọng quan tâm đến đầu tư phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm, để phát triển sản phẩm chủ lực với giá trị kinh tế cao và bền vững.

“Trung ương quan tâm, có cơ chế hỗ trợ thêm đối với các xã triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, trong giai đoạn tới; sớm phân bổ nguồn kinh phí trung hạn còn lại giai đoạn 2016 – 2020 (268 tỷ đồng cho tỉnh Phú Yên) triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2020. Cần có cho cơ chế triển khai nguồn vốn thuộc nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ thực hiện các tiêu chí huyện NTM...” – ông Nhân kiến nghị.

Đoàn Hồng