10 năm, nông dân Đà Nẵng đóng góp trăm tỷ đồng cho NTM

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội Nông dân (ND) và hội viên ở Đà Nẵng nói chung và huyện Hòa Vang nói riêng đã tích cực tham gia phong trào và góp phần quan trọng đưa huyện Hòa Vang về đích sớm hơn dự định.

Hội viên ND tích cực hưởng ứng

TP.Đà Nẵng thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn 01 huyện (Hòa Vang), trong đó huyện có ưu thế lớn về điều kiện tự nhiên đất đai, giao thông, hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ…Chính vì thế, quá trình triển khai Chương trình NTM cũng có những thuận lợi cơ bản.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội ND TP.Đà Nẵng đi thăm mô hình trồng hoa của hội viên nông dân.
Ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội ND TP.Đà Nẵng đi thăm mô hình trồng hoa của hội viên nông dân.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, ngay từ đầu Hội ND đã xác định ND là một trong những chủ thể quan trọng của Chương trình. Chính vì thế, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và phát động nhiều phong trào xây dựng NTM. Nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM” khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ và nhân dân, nhất là hội viên ND trên địa bàn huyện Hòa Vang.

“Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã vận động được hơn 35 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công lao động, gần 1.000 tấn lương thực, thực phẩm, cây, con giống trị giá hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.000 lượt hộ ND nghèo, khó khăn.…” Ông Hồ Đăng Ninh, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội ND TP.Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch Hội ND huyện Hòa Vang cho hay, để triển khai thực hiện xây dựng Chương trình NTM có hiệu quả, việc quan trọng trước hết là công tác tuyên truyền, vận động trong hội viên, nông dân tham gia. Từ đó Hội đã xây dựng các kế hoạch, chủ động tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt bằng nhiều hình thức để tuyên truyền qua Tổ, nhóm, câu lạc bộ… Đặc biệt, những mô hình, cách làm hay cũng được Hội tuyên truyền đến từng hội viên...

“Với vai trò là một chủ thể, Hội ND đã tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng; nhiều hội viên, nông dân không ngần ngại đóng góp hàng trăm m2 đất, tháo dỡ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu…để xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi…Nhờ đó, nhiều tuyến đường mới rộng rãi, sạch đẹp hình thành tạo nên bộ mặt mới ở khu vực nông thôn huyện Hòa Vang…” – ông Vân phấn khởi.

Để góp phần nâng cao thu nhập, thực hiện hiệu quả về tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, các cấp Hội ND huyện Hòa Vang thường xuyên tổ chức vận động nông dân tham gia thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành NN, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất nông sản hàng hóa sạch, an toàn, chất lượng theo hướng NN đô thị…Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế của ND cho hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững.

Đóng góp lớn cho NTM

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM TP.Đà Nẵng, qua 10 năm thực hiện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhân dân đã đóng góp nguồn lực lớn cho xây dựng ở huyện Hòa Vang, trong đó đã tự nguyện hiến hơn 178.000 m2 đất, tiền của, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và hơn 21.000 ngày công lao động. Trong tổng kinh phí đã huy động được trong giai đoạn 2011-2019 là 3.691,576 tỷ đồng, vốn cộng đồng dân cư đóng góp gần 720 tỷ đồng…Riêng trên địa bàn huyện Hòa Vang, các cấp Hội và nông dân đóng góp trên 10 tỷ đồng làm đường giao thông, các công trình văn hóa…

Trong 10 năm qua, các cấp Hội ND ở Đà Nẵng đã vận động được hơn 35 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công lao động để tham gia xây dựng NTM.
Trong 10 năm qua, các cấp Hội ND ở Đà Nẵng đã vận động được hơn 35 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công lao động để tham gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, Hội đã trực tiếp tham gia hoàn thành và giữ vững tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Trong đó, việc xây dựng các mô hình kinh tế mới, kinh tế tập thể, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên để qua đó phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống…

Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội ND TP.Đà Nẵng - ông Hồ Đăng Ninh cho hay, các cấp HND huyện Hòa Vang thường xuyên tổ chức vận động nông dân tham gia thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành NN, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất nông sản hàng hóa sạch, an toàn, chất lượng theo hướng NN đô thị...

“Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã vận động được hơn 35 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công lao động, gần 1.000 tấn lương thực, thực phẩm, cây, con giống trị giá hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.000 lượt hộ ND nghèo, khó khăn. Đồng thời, Hội trực tiếp giúp thoát nghèo cho gần 4.000 hộ (hộ nghèo theo chuẩn của thành phố) và trực tiếp hỗ trợ xóa 65 nhà tạm cho nông dân nghèo…” – ông Hồ Đăng Ninh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hội ND Đà Nẵng cũng tập trung tuyên truyền, vận động ND phát triển các hình thức kinh tế tập thể, phối hợp tổ chức được 108 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể cho hơn 4.700 lượt người; tổ chức 15 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể (chủ yếu là thành lập HTX kiểu mới) cho gần 800 lượt người; xây dựng được 25 HTX và 48 tổ hợp tác trên các về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ, kinh doanh, tổng hợp và nhiều mô hình tập hợp hội viên ND trong sản xuất hoạt động có hiệu quả... Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch HND huyện Hòa Vang khẳng định, những thành quả có được trong xây dựng NTM của huyện Hòa Vang phải kể đến sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân, các cấp chính quyền nói chung.

Bài, ảnh: Đoàn Hồng - Đăng Bình